Air Bridge - Rotterdam

iscrizioni entro 12 febbraio 2010

Het Oogziekenhuis Rotterdam en Visio hebben het voornemen om een directe verbinding tussen beide gebouwen te laten ontwerpen en uit te voeren in de vorm van een luchtbrug. Vanuit de bedrijfsfilosofie en de ervaringen die het Oogziekenhuis heeft opgedaan bij de renovatie gaat de voorkeur van beide partijen uit naar een bijzondere aanpak. Mede omdat de luchtbrug een relatief kleine, hoewel gecompliceerde, opgave is, is het idee om jonge ontwerpers een kans te geven hun talent en creativiteit in te zetten voor deze ontwerpvraag. Om die reden schrijven het Oogziekenhuis en Visio een prijsvraag uit onder jonge architecten met als eerste doel ideee¨n te genereren. Uitvoering kan nog niet worden gegarandeerd; middelen daartoe zijn nog niet beschikbaar.

programma van eisen

De prijsvraag is een ideee¨nprijsvraag, waarmee wordt beoogd zoveel mogelijk ruimte te laten aan de ontwerpers. Daarom is het programma van eisen globaal. Alle programmapunten zijn verplicht.

• De brug dient over twee niveaus (over de derde en de vierde verdieping) te worden uitgelegd.
• De brug dient bij calamiteiten als vluchtroute te kunnen worden gebruikt (2 kanten op).
• De patie¨ntenstroom en personeelsstroom dienen gescheiden van elkaar te worden aangelegd, eventueel gefaseerd uit te voeren.
• Rollend transport (w.o. bedden, rolstoelen e.d.) dient mogelijk te zijn via de brug, rekening houdend met arbo-regelgeving.
• Onderdoorrijd-hoogte minimaal 4,8 meter
• De belasting van de brug dient te worden opgenomen door de gebouwen, ondersteuning door middel van staanders is niet toegestaan.
• De bestaande gebouwen zijn gebouwen uit de wederopbouwperiode, de brug dient een minimale aantasting voor beide gebouwen te betekenen

deelnemers
Deelname aan deze prijsvraag staat uitsluitend open voor (teams van) architecten, ingeschreven in het Nederlands Architectenregister of een vergelijkbaar buitenlands register, die op de uitschrijfdatum van de prijsvraag 40 jaar of jonger zijn. In het geval van een team moeten alle inzenders 40 jaar of jonger zijn. Aan de deelnemers wordt aanbevolen samenwerking te zoeken met beeldend kunstenaars.

Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding. Aanmelden kan tot en met vrijdag 12 februari 2010, 17.00 uur via het digitale aanmeldformulier op www.oogbrug.nl

wedstrijdprogramma [www.oogbrug.nl]

pubblicato in data: