Museo II guerra mondiale a Danzica

candidature entro 26 marzo 2010

Konkurs architektoniczny na projekt Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku

Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku oglasza konkurs. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku jako nowego elementu tozsamosci miasta Gdanska wraz z koncepcja zagospodarowania terenu z uwzglednieniem charakteru i rangi miejsca oraz jego polozenia.

Zostanie przyznana nagroda (nagrody):
Ilosc i wartosc przyznawanych nagród: Suma nagród i wyróznien: 200.000,00 EUR.
Pierwsza nagroda w wysokosci 80.000,00 EUR.

Wazne daty

26 stycznia 2010 r.
Ogloszenie konkursu.
26 marca 2010 r.

Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w konkursie.
29 marca 2010 r.

Owarcie wniosków o dopuszczenie do udzialu w konkursie.
6 kwietnia 2010
r.
Termin zawiadomienia o dopuszczeniu do udzialu w konkursie i zaproszenie do skladania prac.
13 sierpnia 2010 r.
Ostateczny termin skladanie prac konkursowych.
1 wrzesnia 2010 r.

Rozstrzygniecie konkursu i ogloszenie wyników.

Konkurs architektoniczny

+ info: http://muzeum1939.pl/?str=11

Le date di scadenza visualizzate sono frutto di attività redazionale. Le uniche date ufficiali sono quelle contenute nel testo del bando e/o sul sito web di chi organizza o promuove il concorso. Controllarne sempre la validità presso l'Ente banditore.

pubblicato il: