tag: SADAR VUGA ARHITEKTI

Cultural Center of European Space Technologies (Slovenia)

Slovenia > The Cultural Center of European Space Technologies (Kulturno Središce Evropskih Vesoljskih Tehnologij, KSEVT) in Vitanje, designed by OFIS Architects, Bevk Perovic Arhitekti, Dekleva Gregoric Arhitekti and Sadar Vuga Arhitekti [designboom]....